Biblioteksoplevelser for folkeskolen

HvidovreBibliotekerne tilbyder en række biblioteksoplevelser for alle klassetrin i folkeskolen. I bliver inviteret, når tiden nærmer sig.

I 2019 - 2020 tilbyder vi følgende biblioteksoplevelser for skoleklasser:

________________________________________________________________________
0. klasser - Lær folkebiblioteket at kende: Den første, sjove intro til børnebiblioteket

Indhold
Vi vil gerne vise eleverne biblioteket og fortælle om gode bøger. Vi skal også på ABC-løb sammen og høre en god historie.

Fokus 
Vi vil gerne understøtte elevernes læselyst og sproglige udvikling ved at give dem kendskab til biblioteket og dets muligheder.

Tidspunkt: Januar-februar 2020
Varighed: 1½ time
Forhold: Eleverne får mulighed for at få lavet lånerkort
Sted: Biblioteket

________________________________________________________________________
1. klasser – Kom godt i gang med sommerlæsningen

Indhold
For at sætte skub i læsningen i sommerferien så præsentere vi børnene for alderssvarende litteratur og introducerer dem til bibliotekernes årlige læsekampagne ”Sommerbogen”.

Fokus
Vi har fokus på at eleverne får fortrolighed med børnebiblioteket som lånere, og lærer at finde de bøger, der passer til deres læseniveau og som interesserer dem. 

Tidspunkt: Juni 2020
Varighed: 1 time
Forhold: Eleverne får mulighed for at få lavet lånerkort
Sted: Biblioteket

________________________________________________________________________
2. og 3. klasser – Bogfortælling: Hør om gode bøger

Indhold
Vi vil meget gerne skubbe til elevernes læselyst ved at præsentere en masse forskellige sjove, seje og søde bøger – både fag- og skønlitteratur. Vi tager udgangspunkt i, at eleverne læser på forskellige niveauer.

Fokus 
Vi vil inspirere eleverne og give dem gode oplevelser med litteratur og derved øge deres læselyst.

Tidspunkt: 22. januar 2020
Varighed: 45 minutter
Sted: Det foregår i Kometen sammen med klasser fra andre skoler

________________________________________________________________________
4. klasser – Bogkuffert, biblioteksorientering og forfatterbesøg

Indhold
Vores tilbud til 4. klasserne er delt op i tre forløb:

 • Bogkuffert
 • Biblioteksorientering
 • Forfatterbesøg
 • Bogkuffert

- Bogkuffert

Bibliotekarerne kommer ud i klassen med en kuffert med 30 bøger, som de præsenterer for eleverne. Kufferten bliver i klassen i to måneder, hvor eleverne kan skiftes til at læse bøgerne, evt. lave anmeldelser, bograpporter el.lign.

Formål
Eleverne har i 2 måneder adgang til bøger, som er specielt udvalgt til deres aldersgruppe, og de kan udover bibliotekarernes anbefalinger også anbefale hinanden bøger fra kufferten.

Varighed: 2 lektioner
Sted: I klassen

- Biblioteksorientering

Eleverne skal på en skattejagt, hvor de bliver klogere på biblioteket og litteraturen, mens de bevæger sig rundt i det fysiske udlån. Der bliver også tid til, at vi formidler gode læseoplevelser.

Formål
Eleverne lærer at orientere sig på biblioteket og finde bøger på hylden. Vi vil tale om gode læseoplevelser og hvordan man kan dele dem.

Varighed: 1 ½ time
Sted: På biblioteket

- Forfatterbesøg

Kenneth Bøgh Andersen holder foredrag i ”Kometen” fredag d.29.maj. Eleverne møder en professionel forfatter og får et realistisk indblik i forfatterens skriveproces.

Varighed: ca.1 time
Sted: Kometen sammen med andre klasser


Man kan vælge alle tre forløb eller bare ét af dem. Mht. bogkuffert og forfatterbesøget gælder ”først til mølle” princippet.

Tidspunkt: September 2019 – maj 2020
Tilmelding: Fra den 19. august
Forhold: Eleverne kan også få lavet lånerkort til biblioteksorienteringen

________________________________________________________________________
5.klasse – Fremtiden – viden, teknologi og troværdighed

Indhold
I år får 5. klasserne mulighed for at deltage i et fremtidsforløb på biblioteket. Klassen bliver på forhånd delt ind i fire hold. To hold skal samle viden, der underbygger påstanden om at teknologi gør verden bedre. De andre to hold skal samle viden om, at teknologien kan true verden. Herefter bliver de præsenteret for forskellige informationer, der kan hjælpe dem med at tage stilling:

 • En video om opfindelser og ny teknologi
 • En booktalk, hvor de bliver præsenteret for relevante bøger
 • En workshop, hvor de selv får lov at lege med hvordan teknologi kan snyde
 • En session hvor de med bibliotekets Virtuel Reality briller får lov at opleve, hvordan teknologi kan ændre, det man ser

Til sidst får de tid sammen i grupperne til at finpudse deres argumenter, inden de skal møde hinanden i en diskussion for og imod påstanden om, at teknologi gør verden til et bedre sted.

Formål
At gøre eleverne i stand til at tage kritisk stilling til den teknologi, de bliver præsenteret for i hverdagen.

Tidspunkt: Uge 44-45
Varighed: Kl. 8.30-11.30
Sted: Biblioteket

________________________________________________________________________
5. - 6. klasse – Vild med film! I år med dokumentarfilm som tema

Årets kampagne er et produktionsforløb, hvor skoleelever i 5. og 6. klasse skal vise os deres særlige steder i ultrakorte dokumentarfilm under temaet Vi er her!
De deltagende klasser får hjælp af den professionelle danske dokumentarfilminstruktør Sebastian Cordes, som vil give inspiration til forløbet i spritnyt videomateriale.

Formål
I samarbejde med biblioteket at give elever på i 5. og 6. klassen anderledes og faglig stærk indsigt i filmmediet. I forløbet på biblioteket skal eleverne arbejde kreativt fortællende med deres mobilkamera eller tablet, når de skal ud og lave film om et sted. De vil blandt andet blive udfordret i multimodale udtryk (film, billeder, voice-over, tekst), i at skabe fortællinger i samarbejde med andre og de vil få konkret erfaring med den dokumentariske fremstillingsproces.

Forløbet
Forløbet består af tre dele:

 1. Valgfri forberedelse i klassen om dokumentarfilmgenren med inspirationsmaterialer fra FilmCentralen og CPH:DOX everyday (Det anbefales at afsætte min. 2 lektioner)
 2. Workshop på biblioteket hvor eleverne planlægger produktionen af deres egne dokumentarfilm i grupper. Her idéudvikler eleverne ved hjælp af inspirationsvideoer og produktions-plancher og når frem til: udvælgelse af location (det sted de vil fortælle om i filmen), hvordan de vil filme og arbejder med at skrive en voice-over om det valgte sted (2 lektioner)
 3. I filmer og klipper jeres egne små dokumentarfilm af max. 2 minutters længde i klassen (Det anbefales at afsætte min. 4-6 lektioner)

Tidspunkt: 2. - 20. september 2019
Sted: I klassen og på biblioteket

________________________________________________________________________
5. - 8. klasser – Søg smart: På biblioteket og internettet

Indhold 
Eleverne introduceres til informationssøgning og kildekritik via bl.a. ”Søg Smart” og forløbet er tilrettelagt, så det indgår som en del af elevernes konkrete opgaveforløb.

Forberedelse
I skal forinden have valgt et overordnet emne og eleverne skal have valgt sig ind på underemner, så de har et konkret formål med at arbejde med ”Søg smart”.

Formål
At klæde eleverne på til fremtidig informationssøgning på internettet og i bibliotekets databaser. At styrke eleven som kritisk undersøger og analyserende modtager.

For de ældre klasser vil der i ”ekspert”- modulet i Søg smart være mulighed for at formulere og arbejde med en problemstilling, som vil være en god øvelse i forhold til projektopgaven. I ”ekspert” - modulet kommer eleverne også til at arbejde med de forskellige typer af kilder: Berettende, informerende, instruerende, argumenterende og regulerende kilder.

Tidspunkt: Udbydes løbende gennem skoleåret med 1 måneds tilmeldingsfrist fra august 2019 til juni 2020
Varighed: 1½ time
Forhold: Eleverne skal selv medbringe pc, iPad eller Chromebook samt høretelefoner
Sted: Biblioteket

________________________________________________________________________
6. klasser - Smart Parat Svar

Indhold
Smart Parat Svar er en landsdækkende quiz, hvor eleverne bliver testet i paratviden. Eleverne anvender viden fra fritid og skole. Quizzen er en holdkonkurrence, og har til formål at vise at det er sejt at være klog. Resten af klassen er med som deltagere og heppekor. Quizzens grundlag er litteratur fra såvel skøn- som faglitteratur med afstikkere til politik, spil eller sport.

Formål 
Smart Parat Svar anvender viden fra hele fagrækken og fremmer elevernes almene viden.

Tidspunkt: Hvidovre-finalen finder sted den 4. december 2019 på Avedøre Bibliotek
Varighed: Indledende runde 1 time – men afsæt hele dagen, da der også er en finalerunde
Forhold: Der kan max. deltage 12 klasser
Sted: Frihedens idrætscenters teatersal

Regionale finaler d.15. januar 2020
Den nationale finale i Odense 5. februar 2020

________________________________________________________________________
7. og 8. klasse – Bogforum for unge: Lystlæsning!

Indhold
Vi arbejder på et nyt koncept som afløser for bogforum, så sæt allerede nu kryds i kalenderen d.12. og 13. maj!

Fokus 
Vi vil give eleverne gode oplevelser med litteratur og derved øge elevernes læselyst.

Tidspunkt: 12. og 13. maj 2020
Forhold: Det kommer til at foregå i Kometen sammen med klasser fra andre skoler

________________________________________________________________________
9. klasse – Kursus i informationssøgning til projektopgaven

Indhold 
Vi vil gerne kvalificere eleverne til at arbejde med deres projektopgave.

Fokus 
Vi vil understøtte, at:

 • eleverne kildekritisk kan vurdere bruger- og ekspertproduceret indhold
 • eleverne kan planlægge og gennemføre faser i informationssøgning
 • eleverne kan gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning

Tidspunkt: Udbydes løbende fra medio november 2019 til februar 2020
Varighed: Ca. 1 time
Forhold: Forløbet er tilrettelagt, så det indgår som en del af elevernes konkrete projektopgaver
Sted: Biblioteket

________________________________________________________________________
Sommerbogen for 0. til 7. klasse

Indhold
Sommerbogen” er folkebibliotekernes ferietilbud til danske børn. Læs 3 bøger og anmeld dem på Biblo.dk eller få en læsekontrakt på biblioteket. Aflever derefter læsekontrakten på Hvidovre Hovedbibliotek eller Avedøre Bibliotek og få en gratis bog efter eget valg.

Fokus 
Lystlæsning i sommerferien er med til at fastholde elevernes læseniveau.

Tidspunkt: Fra d.12. juni til d. 22 august 2020
 

________________________________________________________________________
Tilmeldinger 

Kontakt Cilla Westergaard på cwx@hvidovre.dk eller på tlf. 36392043

Ret til ændringer forbeholdes