Biblioteksoplevelser for folkeskolen

HvidovreBibliotekerne tilbyder en række biblioteksoplevelser for alle klassetrin i folkeskolen. I bliver inviteret, når tiden nærmer sig.

I 2018 - 2019 tilbyder vi følgende biblioteksoplevelser for skoleklasser:


________________________________________________________________________
0. klasser - Lær folkebiblioteket at kende: Den første, sjove intro til børnebiblioteket

Indhold
Vi vil gerne vise eleverne biblioteket og fortælle om gode bøger. Vi skal også på ABC-løb sammen og høre en god historie.

Fokus
Vi vil gerne understøtte elevernes læselyst og sproglige udvikling ved at give dem kendskab til biblioteket og dets muligheder.

Tidspunkt: Januar-februar 2019
Varighed: 1½ time
Forhold: Eleverne får mulighed for at få lavet lånerkort.
 

____________________________________________

1. klasser – Kom godt i gang med sommerlæsningen

Indhold
For at sætte skub i læsningen i sommerferien så præsentere vi børnene for alderssvarende litteratur og introducerer dem til bibliotekernes årlige læsekampagne ”Sommerbogen”.

Fokus
Vi har fokus på det at finde en bog, at forstå og anmelde den - samt at få fortrolighed med børnebiblioteket som låner. 

Tidspunkt: Juni 2019
Varighed: 1 time
Forhold: Eleverne får mulighed for at få lavet lånerkort.
 

____________________________________________
2. og 3. klasser – Bogfortælling: Hør om gode bøger


Indhold
Vi vil meget gerne skubbe til elevernes læselyst ved at præsentere en masse forskellige sjove, seje og søde bøger – både fag- og skønlitteratur. Vi tager udgangspunkt i, at eleverne læser på forskellige niveauer.

Fokus 
Vi vil give eleverne gode oplevelser med litteratur og derved øge elevernes læselyst, så de kan blive sikrere læsere.

Tidspunkt: 17. januar 2019
Varighed: 45 minutter
Forhold: Det foregår i Kometen sammen med klasser fra andre skoler.
 

_________________________________________________
4. klasser – Biblo, bøger og dig!

Indhold
Eleverne skal på et stjerneløb, hvor de bliver klogere på biblioteket og litteraturen, mens de bevæger sig rundt i det fysiske udlån. Der bliver også tid til, at vi formidler gode læseoplevelser.

Fokus
Eleverne lærer at orientere sig på biblioteket og finde bøger på hylden. Vi vil tale om gode læseoplevelser og hvordan man kan dele dem.

Tidspunkt: september/oktober 2018
Varighed: 1½ time


_______________________________
5.klasse – Fremtiden – viden, teknologi og troværdighed

Indhold
I år får 5. klasserne mulighed for at deltage i et fremtidsforløb på biblioteket. Klassen bliver på forhånd delt ind i fire hold. To hold skal samle viden, der underbygger påstanden om at teknologi gør verden bedre. De andre to hold skal samle viden om, at teknologien kan true verden. Herefter bliver de præsenteret for forskellige informationer, der kan hjælpe dem med at tage stilling:

  1. 1. En video om opfindelser og ny teknologi
  2. 2. En booktalk, hvor de bliver præsenteret for relevante bøger
  3. 3. En workshop, hvor de selv får lov at lege med hvordan teknologi kan snyde
  4. 4. En session hvor de med bibliotekets Virtuel Reality briller får lov at opleve, hvordan teknologi kan ændre, det man ser

Til sidst får de tid sammen i grupperne til at finpudse deres argumenter, inden de skal møde hinanden i en diskussion for og imod påstanden om, at teknologi gør verden til et bedre sted.

Fokus
At gøre eleverne i stand til at tage kritisk stilling til den teknologi, de bliver præsenteret for i hverdagen.

Tidspunkt: 7. - 8. november 2018 (en klasse pr dag)
Varighed: Kl. 8.30-11.30


______________________
5. klasse – Forfatterbesøg om fremtiden

Indhold
Biblioteket får besøg af forfatterne Kasper Hoff og Ida-Marie Rendtorff. De vil begge to tage udgangspunkt i de Science fiction-serier, som de har skrevet. Ida-Marie Rendtorff kommer kl. 9-10 og fortæller bl.a. om Skyggefolket og Kloden under vand. Kasper Hoff kommer kl. 10.30-11.30 og fortæller bl.a. om Universets helte, Zonen og Gamerz. Klassen kan tilmeldes et foredrag eller begge.

Fokus
At skubbe til elevernes læselyst.

Tidspunkt: 22. november 2018
Varighed: 2 foredrag a’ 1 time
Forhold: Det foregår i Kometen sammen med klasser fra andre skoler.


____________________________________________
6. klasser – Søg smart: På biblioteket og internettet

Indhold
Eleverne introduceres til informationssøgning og kildekritik via bl.a. ”Søg Smart” og forløbet er tilrettelagt, så det indgår som en del af elevernes konkrete opgaveforløb.

Fokus
At klæde eleverne på til fremtidig informationssøgning på internettet og i bibliotekets databaser. At styrke eleven som kritisk undersøger og analyserende modtager.

Tidspunkt: Udbydes løbende gennem skoleåret med 1 måneds tilmeldingsfrist fra november 2018.
Varighed: 1½ time
Forhold: Eleverne skal selv medbringe pc, iPad eller Chromebook samt høretelefoner.


_________________________
6. klasser - Smart Parat Svar

Indhold
Smart Parat Svar er et tilbud, hvor vi quizzer i paratviden i mange emner. Eleverne anvender viden fra fritid og skole. Quizzen er en holdkonkurrence, og har til formål at vise at det er sejt at være klog. Quizzens grundlag er litteratur fra såvel skøn- som faglitteratur med afstikkere til politik, spil eller sport.

Fokus
Smart Parat Svar anvender viden fra hele fagrækken og fremmer elevernes almene viden.

Tidspunkt: Hvidovre-finalen finder sted den 5. december 2018 på Avedøre Bibliotek.
Varighed: Indledende runde 1 time – men afsæt hele dagen, da der også er en finalerunde.
Forhold: Der kan max. deltage 12 klasser.


__________________________________________
7. og 8. klasse – Bogforum for unge: Lystlæsning!

Indhold
Vi vil gerne holde liv i eleverne læselyst ved at fortælle om mange forskellige bøger, som vi har erfaring med fanger de unges interesse. Vi tager udgangspunkt i, at de unge læser på forskellige niveauer og har forskellige interesser. Vores booktalk bliver krydret med filmklip, illustrationer og en quiz.

Fokus
Vi vil give eleverne gode oplevelser med litteratur og derved øge elevernes læselyst, så de bliver sikrere læsere.

Tidspunkt: 21. maj 2019
Varighed: 1 time og 15 minutter
Forhold: Det foregår i Kometen sammen med klasser fra andre skoler.


________________________________________
9. klasse – Undgå Fake News i projektopgaven

Indhold
Vi vil gerne kvalificere eleverne til at arbejde med deres projektopgave.

Fokus
Vi vil understøtte, at:

  • eleverne kildekritisk kan vurdere bruger- og ekspertproduceret indhold
  • eleverne kan planlægge og gennemføre faser i informationssøgning
  • eleverne kan gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning

Tidspunkt: Udbydes løbende fra medio november 2018 til februar 2019
Varighed: ca. 1 time
Forhold: Forløbet er tilrettelagt, så det indgår som en del af elevernes konkrete projektopgaver.

____________________________
Sommerbogen for 0. til 7. klasse

Indhold
Sommerbogen” er folkebibliotekernes ferietilbud til danske børn. Læs 3 bøger og anmeld dem på Biblo.dk eller få en læsekontrakt på biblioteket. Aflever derefter læsekontrakten på Hvidovre Hovedbibliotek eller Avedøre Bibliotek og få en gratis bog efter eget valg.

Fokus
Lystlæsning i sommerferien er med til at fastholde elevernes læseniveau.

Tidspunkt: I sommerferien

 

Ret til ændringer forbeholdes