TURteori

Adgang
Online med login - cpr-nummer og pinkode
Første gang et kursus benyttes skal der oprettes en personlig profil på siden. Efterfølgende er der fri adgang til kurserne.

*******

Bus
E-læringskurset behandler de regler og pligter, som en buschauffør skal efterleve. Bussens indretning og opbygning bliver gennemgået, så chaufføren selv kan kontrollere for alvorlige fejl og mangler.

Lastbil
E-læringskurset behandler de regler og pligter, som en lastbilchauffør er underlagt. Lastbilens indretning og opbygning bliver gennemgået, så chaufføren selv kan kontrollere for alvorlige fejl og mangler, og der gives praktiske anvisninger på, hvilke faremomenter man skal være særlig opmærksom på ved kørsel med lastbil. 

Motorcykel
Kurset gennemgår de regler og pligter, man er underlagt som fører af en motorcykel. Motorcyklens instrumenter og opbygning bliver gennemgået, så man selv kan kontrollere for alvorlige fejl og mangler. Gennem en kombination af videoklip og fotos giver kurset retningslinjer for, hvad man specielt skal være opmærksom på i trafikken, så man undgår at bringe sig selv og andre i farlige situationer. 

Personbil
Kørekort til personbil indeholder alle delmål til teoriprøven og er opbygget i lektioner efter Rigspolitiets færdselsafdelings undervisningsplan. Der er flere prøveformer i kurset, der alle kan bruges som forberedelse til teoriprøven: , 10 kontrolprøver, 3 evaluerende teoriprøver, Multiple choice-opgaver, Tipskuponer. Opgaver og prøver kan gennemføres op til 10 gange. 

Personbil teoriprøve
Test dig selv, og se om du kan bestå en teoriprøve, kategori B.  Teoriprøverne afvikles som en billedprøve nøjagtig som den rigtige teoriprøve. Prøverne kan afvikles på to måder med tekst eller uden tekst. Prøveformen uden tekst svarer til den endelige teoriprøve, som aflægges hos politiet. 

Truck (certifikat)
Kurset giver en grundlæggende viden om truckens opbygning, stabilitet og belastning, samt hvordan den vedligeholdes i det daglige. Derudover bliver de forskellige køre- og stableteknikker gennemgået sammen med de nødvendige sikkerhedsregler. Kurset indeholder også en gennemgang af, hvordan forskellige typer af gods håndteres korrekt. Kurset er en blanding af videoklip, tekst og fotos, og der er mulighed for at få læst teksten op, så også læsesvage brugere kan få stor nytte af det. 

Vogntog
E-læringskurset behandler de regler og pligter, som en vogntogchauffør er underlagt. Vogntogets indretning og opbygning bliver gennemgået, så chaufføren selv kan kontrollere for alvorlige fejl og mangler, og der gives praktiske anvisninger på, hvilke faremomenter man skal være særlig opmærksom på ved kørsel med vogntog.