EAN-numre

04.08.20
Regninger til HvidovreBibliotekerne skal fremsendes elektronisk til vores EAN-lokationsnumre.

HvidovreBibliotekerne har følgende EAN-lokationsnumre:

Hovedbiblioteket

EAN-nummer:  5790000396702
P-nummer: 1003267822

Avedøre Bibliotek

EAN-nummer: 5790000396719
P-nummer: 1003756531

EAN-nummeret skal være oplyst på alle fakturaer, der sendes til HvidovreBibliotekerne.

CVR-nummer: 55606617