Lektier Online

Lektier Online tilbyder gratis online lektiehjælp for folkeskole- og gymnasieelever. Servicen har eksisteret siden 2010, og har tilbudt lektiehjælp til mere end 15.000 børn og unge med hjælp fra over 500 frivillige.

Få lektiehjælp hos Lektier Online

Hvad er Lektier Online?
Lektier Online tilbyder gratis online lektiehjælp for folkeskole- og gymnasieelever. Lektiehjælpen udføres af frivillige universitetsstuderende og drives af Statsbiblioteket med støtte af satspuljen og fondsmidler. Servicen har eksisteret siden 2010, og har tilbudt lektiehjælp til mere end 15.000 børn og unge med hjælp fra over 500 frivillige. Projektet har vundet flere priser, blandt andet Digitaliseringsprisen og Frivillighedsprisen.
Projektet startede som hjælp og studiestøtte til børn og unge fra socialt udsatte områder, men er siden hen udvidet med flere målgrupper. I dag hjælper Lektier Online op i mod 200 elever per åbningsaften.

Vores vision
Lektier Online har en vision om at gøre en forskel for danske skoleelever. Med eleven i centrum giver vi gratis lektiehjælp, der hjælper unge til at klare sig bedre i skolen og til at nå deres læringspotentiale.  

Hvordan det fungerer 
På Lektier Online får man op til 30-45 minutters lektiehjælp. Derefter kan man stille sig i kø igen, hvis man har brug for mere hjælp.
Lektiehjælpen foregår ”live”. Sammen med lektiehjælperen kan man både skrive og snakke om lektierne. På en digital tavle kan man også tegne og forklare lektieopgaverne.
For at anvende Lektier Online skal man bruge sit UNI-Login, men man optræder altid helt anonymt.

Det er nemt
Lektier Online er let at bruge, og kan anvendes på både pc, tablet og smartphone. Vi har i sommeren 2015 lanceret en helt ny og topmoderne teknisk platform, som gør det meget nemt at modtage og give lektiehjælp.

Hvem er lektiehjælperne?
Lektiehjælperne arbejder frivilligt og rekrutteres af Lektier Online. Det er typisk universitetsstuderende, der søger erfaring med undervisning. Alle lektiehjælpere skal aflevere en børneattest og underskrive en tavshedserklæring.

Hvem står bag Lektier Online?
Statsbiblioteket driver og udvikler servicen i samarbejde med en række biblioteker, undervisnings- og forskningsinstitutioner, virksomheder, ministerier og styrelser.

Lektier Online til folkeskoleelever
Lektier Online til folkeskoleelever er et satspuljefinansieret projektet styret af en gruppe bestående af repræsentanter fra Ministeriet for Børn og Undervisning, Kulturstyrelsen samt Statsbiblioteket. Lektiehjælpen ydes både af frivillige studerende samt af frivillige lektiehjælpere fra it-virksomheden KMD. Siden 2012 har KMD stillet over 120 medarbejdere til rådighed for Lektier Online. Medarbejderne kan veksle deres arbejdstid til tid som lektiehjælpere. 

Lektier Online til ungdomsuddannelser 
Lektier Online til gymnasieelever er finansieret af A.P. Møller Fonden og styres af en gruppe bestående af repræsentanter fra Undervisningsministeriet, Kulturstyrelsen, DSG, Gl, Danske Gymnasier, Odense Centralbibliotek. Aalborg Universitetsbibliotek, de medvirkende gymnasier, A. P. Møller Fonden og Statsbiblioteket.

(Tekst fra Lektier Onlines hjemmeside - du kan også læse mere på Statsbibliotekets hjemmeside)