Gode læs-let bøger, Dingo

Få inspiration til gode læs-let bøger til dit skolebarn
Lydret Dingo Mini
Børnehaveklasseelevernes første rigtige bog.
Så bliver det ikke lettere. Bøgerne i Lydret Dingo Mini består overvejende af lydrette ord, som fx sol, men der bliver også benyttet lette lydnære ord, som fx mor. Bøgerne har kun enstavelsesord og benytter en meget enkel sætningsstruktur og mange gentagelser. De farvemættede illustrationer er med til at give liv og mere indhold til selve tekstens historie. 
 
Lydret Dingo 
0. klasse – 1. klasse
Lydret Dingo er for begynder-begynderlæseren. Serien er inddelt i fem niveauer, der benævnes med 1-5 prikker. Der er mange gentagelser og meget korte ord uden konsonantklynger. Historien er enkel, men understøttes og videreudvikles af levende og sjove illustrationer, som appellerer til målgruppen. Her finder man serierne om Sif og Søs, Max og Alf og de små historier om dyr og nisser i Ådal.
Lydret dingo 
 
Mikro Dingo Mini 
0.klasse - 1. klasse
Mikro Dingo Mini vil med historierne om Æg & Pip træne eleverne i at lære bogstavernes lydmæssige ’muligheder’ at kende. Når fx bogtavet ’A’ står i forskellige positioner i et givent ord og er omgivet af forskellige bogstaver, kan ’A’et’ lyde på mange måder. Ethvert bogstav har en lyd i alfabetet, men bogstaverne lyder ikke altid som i et ord. De kan have mange forskellige lyde alt efter, hvor de står i et ord og hvilke bogstaver de står i nærheden af. Nogle gange kan man slet ikke høre dem, selvom de er med i et ord. Hver historie er bygget op omkring et bogstav, så der er ekstra fokus på netop én bogstavforbindelse.
 
Mikro Dingo 
0. klasse – 1. klasse, første halvdel
Mikro Dingo er gennemillustrerede og har en lav lix. Bøgerne er på 24 sider, og de er ikke kapitelinddelt. Her finder man serierne om pigen Klara og hunden Bella. Der er også serien om drengen Tim, som ofte bliver bange, og mange, mange flere.
 
Lille Dingo
1. klasse, anden halvdel
Lille Dingo er lidt sværere end Mikro Dingo. Historierne er længere og mere udfordrende, men bøgerne er fortsat gennemillustreret og med lav lix. Her finder man serierne om pigen Rosa og Kleo, som elsker dyr. Den nye serie om Magnus, som bor på landet, er populær hos drenge, der elsker maskiner.
 

Materialer