3 gode tips til dig, der gerne vil starte på slægtsforskning

19.09.23
Slægtsforskning er supersjovt, men pas på man bliver grebet af det og det er lidt af en tidsrøver.

Tip 1

Start med at interviewe de ældste i din familie, både for at få "historier", men især for at få så mange navne, datoer, steder o.lign.

Tip 2

Check på nettet og i familien om andre har lavet slægtsforskning inden for din familie. Du kan lige så godt arbejde oven på deres arbejde. Men husk at tjekke kilder selv. Ikke alle har samme standard for hvornår noget er "sandt".

Tip 3

Vælg et mindre afgrænset område at starte med, så du ikke bliver overvældet af alle de ting du kan og gerne vil gøre.

Kom godt i gang med slægtsforskning

Slægtsbøger og bøger af slægtsforskningsmæssig interesse

Kilder

Materialer på arkiver (og mange online billeder)

Person-databaser

Note: I persondatabaser finder du typisk kun dem der har været døde i mere end 70 år.

Nyere døde 

Gamle aviser

Historiske kort

Materialer