Adoption

Adoption er et emne, der indeholder mange aspekter; lige fra de juridiske til de følelsesmæssige.

Det er også et kompleks emne, hvor både barnet og forældrenes vej har været hård og kompliceret. Forældrene vil inden adoption overvejes som en mulighed, haft barnløshed, facilitetsbehandling, bristede forventninger og sorg inde på livet. Barnet har mistet og har oplevet store svigt og sorg, der skal tages hånd om.

Se de to meget omtalte dokumentarfilm om henholdsvis Masho og Amy:

Adoptionens Pris

'Adoptionens Pris' følger en adoption over fire år og viser, hvad den har af omkostninger for de biologiske forældre i Afrika, der får stillet betingelser i udsigt, som ikke bliver opfyldt, og for de danske adoptivforældre, der får store problemer undervejs med at magte opgaven. Se den Adoptionens pris på DR.

Amys vilje

'Amys Vilje' er en intim karakterdreven historie om de personlige konsekvenser, som et systematisk svigt i det internationale adoptionssystem har, set gennem en ung piges personlige kamp for retfærdighed og jagt på at generobre sin identitet. Se Amys vilje på Filmstriben

Bøger

Folk der har haft adoption inde på livet, fortæller om deres oplevelser: