Dialogisk læsning

21.12.16
Læs og snak med dit barn - få gode tips til dialogisk læsning, og hvad I kan læse sammen.

Dialogisk læsning er en metode, som forældre kan bruge til at støtte deres børns sproglige udvikling. Metoden styrker ordforrådet og stimulerer de talesproglige kompetencer.

Dialogisk læsning går ud på at have en dialog med dit barn sideløbende med, at du læser højt. Læser I en bog om nogle børn, der bliver uvenner, kan du spørge dit barn, hvorfor børnene blev uvenner. I skal stoppe op i bogens forløb og snakke om det, som I har læst. Giv barnet tid til at svare og grib gerne snakken og stil uddybende spørgsmål. ALLE bøger kan bruges til dialogisk læsning. Vælg gerne dem, som fanger dit barns interesse. Det allervigtigste er dialogen, hvor barnet lærer at bruge sproget og jonglere med ordforrådet. Når kendte ord og nye ord bruges i en dialogisk samtale mellem en voksen og et barn, får barnet udvidet sit aktive sprog. Barnet får samtidig rettet sin opmærksomhed på skriftsproget og nogle af de ord, som I læser.

Gennem dialogisk læsning øger du dit barns ordforråd og styrker dets evne til at formulere sig. Du vækker fantasien og nysgerrigheden, og det vil være en gave til dit barn for resten af livet.

FØR læsningen
Læs bogen og udvælg ord eller en handling, du ønsker at have en dialog om Introducer bogen og fortæl barnet lidt om hvad handlingen ud fra bogens forside. Fortæl gerne hvem forfatteren er. 

UNDER læsningen
Læs bogen sammen med dit barn og husk at holde pauser til dialog. Stil åbne spørgsmål og undgå ja/nej svar (Brug hvorfor, hvad, hvordan). Følg barnets nysgerrighed og spørg ind til den og husk at vente på svaret. Vis hvordan du læser fx ved at lade  din finger følge teksten, mens du læser.

EFTER læsningen
Snak med barnet om indholdet også efter at bogen er lukket. Brug de nye ord, som bogen indeholder - jo flere gange børnene hører ordene, jo større sandsynlighed er der for, at de husker dem og selv vil bruge dem.

Se listen her

Filer