Historie: Den 2. Verdenskrig

24.04.24
Historiebøger kan bruges til mange ting, men det er måske især, når det gælder om at forstå vores nutid, at fortiden bliver interessant.

Den 2. Verdenskrig var skelsættende på mange måder og lagde grunden til flere af de politiske tiltag vi er omgivet af den dag i dag - men verden er i forandring, og måske kan en større forståelse af, hvad der skete den gang, give mere klarhed om det, der foregår i dag.

Materialer