Lix på hjemmesiden

12.01.21
Sådan finder du bøger efter lixtal.

Hvad er lixtal

LIX er en forkortelse for læsbarhedsindeks. Det er et mål for, hvor let teksten er at læse. En bog kan godt være svær at læse for et barn, selvom lixtallet passer til barnets læsealder. For at sikre at dit barn forstår indholdet i bøgerne, er det derfor en god idé, at tale med dit barnet om, hvad det læser. Få fx barnet til at genfortælle historien fra bogen eller – hvis det er en fagbog – til at fortælle nogle fakta fra den læste bog.

Herunder ses en vejledende oversigt over, hvilke lix-tal passer til de enkelte klassetrin. Klik på linket for at se bøgerne:

0. Klassetrin: Lix 2-5
1. klassetrin: Lix 5-10
2. klassetrin: Lix 10-15
3. klassetrin: Lix 15-20
4. klassetrin: Lix 20-25
5. klassetrin: Lix 25-30
6. klassetrin: Lix 30-35

Begræns din søgning med lixtal

Hvis du har søgt efter en børnebog, kan du også afgrænse din søgning efter lixtal. I venstre side på søgesiden er der en liste med forskellige emneord, du kan bruge til at begrænse din søgning, fx materiale, type og emne. Nederst i listen kan du begrænse din søgning efter lixtal.


Alle bøger der har lixtal

Hvis du vil se alle bøger med et lixtal, kan du klikke her:

Alle bøger med lixtal

Du kan så efterfølgende markere det ønskede lixtal nederst til venstre på søgesiden.