Hvidovre FortælleLab

28.06.22
Har du nogle gode historier, eller har du lyst til at høre andres?

Historiefortælling på Hovedbiblioteket

Det narrative element er en grundlæggende menneskelig egenskab. I FortælleLab øver vi os i at fortælle historier, som vi forbereder hjemmefra - nogle gange med udgangspunkt i et fælles tema. Det kan være virkelige historier eller nogle vi har fundet på! Udover at dele med hinanden, optræder vi offentligt et par gange om året.

Tidspunkt

Alle FortælleLabs foregår mellem kl. 19.00 - 21.00 og i undervisningslokalet på Hovedbiblioteket. Hver aften begynder med forskellige øvelser, som vi skiftes til at foreslå. Herefter fortæller vi historier.

Hvidovre FortælleLab i efteråret 2022

Torsdag den 17. november kl. 19-21 optræder Fortællelab på Avedøre Bibliotek og Kulturhus til arrangementet ”Store fortællinger”.

Øveaftener

  • Torsdag den 25. august kl. 19-21
  • Torsdag den 29. september kl. 19-21
  • Torsdag den 20. oktober kl. 19-21
  • Torsdag den 8. december kl. 19-21

Manifest

Vores manifest lyder sådan her:
Vi har et fælles ansvar for at sikre at Hvidovre FortælleLab er et legerum og fortælleglæden er i højsædet. Der er plads til forskellighed i form, tema og udtryk. Vi støtter den enkelte fortæller og den enkelte historie

Kontakt og tilmelding

Hvis du kunne tænke dig at være med, så kontakt bibliotekar og mødekoordinator:

Marianna Krarup
mfk@hvidovre.dk