Foto af kvinde der maler et billede

Vejledning til udstillinger i Medborgerhusets forhal og i Bibliotekscaféen

21.07.20
Udstil i Medborgerhusets forhal og i Bibliotekscaféen

Udstillingsperioder

 • Udstillingsperioderne er af 3-4 ugers varighed, inklusiv ophæng og nedtagning.
 • Der tages ikke hensyn til helligdage, lukkedage og ferielukning.
 • Biblioteket tager forbehold for ændringer.

Udstillingslokalerne

 • I forhallen er der ca. 20 meter udstillingsvæg og i Bibliotekscaféen ca. 16 meter.
 • Der er adgang til udstillingerne i forhallen og Bibliotekscaféen i bibliotekets åbningstid.
 • Der garanteres ikke åbne døre ind til Bibliotekscaféen udenfor caféens åbningstid, men interesserede kan henvende sig i bibliotekets Information og få låst op til caféen.
 • Medborgerhusets forhal og Bibliotekscaféen bruges til mange arrangementer i dagtimerne og om aftenen. Det kan medføre begrænset adgang til udstillingerne, og at der kan stå materiel til midlertidig opbevaring i forhallen.

Ophængning

 • Udstiller står selv for transport, ophængning og nedtagning af udstillingen.
 • Det er udstillers ansvar, at værkerne er hængt forsvarligt op også i forhold til sikkerhedsmæssige hensyn til brugere og tilskuer på de udstillede lokationer.
 • Der må ikke bruges dobbeltklæbende skumtape på væggene. Der må ikke bankes søm i væggene.
 • Ophængningssnore/-wirer og stige kan lånes på biblioteket. Det anbefales, at udstiller selv tager ekstra ophængssnor med.
 • Snorene skal tages ned og afleveres efter udstillingen med mindre andet er aftalt.
 • Det er udstillers ansvar at aflevere udstillingsarealer og udstillingsmateriel i samme stand, som de blev modtaget, med mindre andet er aftalt.

Salg

Biblioteket står ikke for salg af de udstillede værker, men formidler gerne kontakt mellem interesserede købere og udstiller.

Forsikring

 • Kommunalbestyrelsen i Hvidovre har besluttet, at borgerne i Hvidovre, ligesom borgere andre steder i landet, skal kunne gå på biblioteket uden for den almindelige åbningstid. 
 • Hovedbiblioteket er derfor ubemandet i en del af åbningstiden. I den ubemandede åbningstid er biblioteket videoovervåget. Se aktuelle åbningstider.
 • Hvidovre Kommunes forsikring dækker ikke skadeshændelser på udstillede værker i Medborgerhusets forhal og på Hovedbiblioteket.
 • Såfremt udstiller ønsker at være forsikringsdækket, er det derfor op til udstiller selv at tegne forsikring.

Fernisering

 • Udstiller er velkommen til at holde fernisering efter aftale med Hovedbibliotekets udstillingsansvarlige.
 • Ferniseringen skal være åben for alle og skal være afsluttet senest 30 minutter før biblioteket lukker.
 • Udstiller sørger selv for forplejning. Biblioteket stiller gerne bord til rådighed.
 • Udstiller sørger for at rydde op, fjerne affald o. lign. samme dag som ferniseringen holdes.
 • Bibliotekscaféens borde, stole og service må ikke bruges, med mindre det er aftalt med caféens personale.

PR

Udstiller sørger selv for PR for udstillingen. Hovedbiblioteket lægger gerne billede og kort omtale på hjemmesiden. Billede og tekst sendes som fil i hhv. jpg og word til Hovedbibliotekets udstillingsansvarlige.