Persondata

01.08.20
Behandling af persondata 

Bibliotekets registreringer af dig som låner håndteres i overensstemmelse med Persondataforordningen. 

 • Kun medarbejdere, der som en del af deres arbejde skal håndtere lånerdata, har adgang til disse data.
   
 • Du kan til enhver tid få oplyst, hvilke data vi gemmer om dig.
   
 • Du kan få rettet eventuelle forkerte data.
   
 • Du kan bede om at blive slettet fra HvidovreBibliotekernes lånerregister, medmindre du har lånte materialer hjemme eller økonomiske udeståender.
   
 • Biblioteket er bemyndiget til at behandle dine personoplysninger og personfølsomme oplysninger med hjemmel i Lov om Biblioteksvirksomhed.
   
 • Af hensyn til beskyttelse af dine personlige oplysninger, må biblioteket ikke oplyse uvedkommende om, hvilke lån, gebyrer, erstatningssager, reserveringer mv. du er noteret for. 

Oplysninger om, hvilke materialer, du har lånt, anonymiseres 30 dage efter, at du har afleveret materialet, medmindre der er knyttet et gebyr eller en erstatning til materialet. I så tilfælde anonymiseres lånet først i det øjeblik gælden er betalt.

For Bogen Kommer lånere gælder det, at lånehistorikken bevares i op til 5 år for at sikre bedst mulig betjening. I disse tilfælde gives der særskilt samtykke.

Tags