Lånetider og gebyrer

Når du låner et materiale på vores automater, kan du på skærmen og kvitteringen se, hvornår du skal aflevere lånet. Det er dit eget ansvar at huske at aflevere dine lån, også selvom du tilmelder dig sms- eller e-mailbeskeder. Hvis du glemmer at aflevere, skal du betale et gebyr eller, hvis du ikke afleverer, erstatning. Afleveringskvitteringen er din dokumentation for at have afleveret de lånte materialer. Kontrollér ved aflevering, at alle materialer er korrekt registreret og står på din kvittering.

Lånetider og din status
Alle dine lån skal registreres i bibliotekets it-system, inden du forlader biblioteket. Bibliotekets materialer er tyverisikrede.
Du kan altid se på din kvittering, hvornår materialet skal afleveres.
Du kan også se din lånerstatus på HvidovreBibliotekernes hjemmeside. Din lånerstatus viser, hvornår du skal aflevere materialerne, hvilke materialer du har reserveret/bestilt og det mellemværende, du eventuelt har med biblioteket. 

SMS, mail og app'en Biblioteket
Når du tilføjer dit mobilnummer eller din e-mail adresse til din brugerprofil enten på hjemmesiden eller ved henvendelse i Informationen, vil du få besked på sms og e-mail om reserveringer og du vil få en påmindelse, når der er 3 dage til et materiale skal afleveres. Benytter du vores app Biblioteket kan du vælge at modtage notifikationer og få påmindelser om afleveringsdatoer. Fejl på påmindelsesservicen fratager dig ikke ansvar for at aflevere lånte materialer til tiden.

Forny
Hvis materialet ikke er bestilt af andre, kan alle lån som hovedregel fornys – på biblioteket, ved at ringe til (i den betjente åbningstid) på 3639 2000, via app’en Biblioteket eller på hvidovrebib.dk.
 
- Du kan forny dit lån på biblioteket, på bibliotekets hjemmeside, app'en Biblioteket eller pr. telefon.
 
- Du kan forny et materiale 3 gange, så længe materialet ikke er reserveret af en anden. NB! hvis du fx fornyer 3 gange lige efter hinanden vil lånetiden i alt kun være en måned.
 
- Du kan forny materialer selv efter lånetiden er overskredet, så længe det pågældende materiale ikke er reserveret.
 
- Ved telefonfornyelser og fornyelser via hvidovrebib.dk får du ikke en kvittering, og bibliotekssystemets registrering gælder. 
 
- Fornyelse kan ske på begge bibliotekerne – ikke kun der, hvor materialet er lånt. 
 
Fornyelse af fjernlån
Hvis vi har skaffet et materiale hjem til dig fra et andet bibliotek, kan du i nogle tilfælde forny det på biblioteket, det afhænger af ejerkommunen.
 
NB du skal være opmærksom på, hvis du forsøger at forny et fjernlån, der ikke kan fornyes, SKAL du aflevere materialet indenfor 5 dage UANSET den oprindelige afleveringsdato. Vente derfor med at forny fjernelån til din lånetid er ved at udløbe.
 
 
Afhentning af reserveringer
Reserveringer skal hentes inden for 6 åbningsdage.
 
Gebyr
Du skal betale gebyr efter gældende takst, hvis du afleverer for sent. Gebyrerne er fastsat af Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune.
Du kan se på hjemmesiden, om du er blevet pålagt et eller flere gebyrer. Du kan også spørge i Informationen.
Det er afleveringsdatoen og om du er barne- eller voksenlåner, der bestemmer gebyrets størrelse ved for sen aflevering.
 
Antallet af gebyrer bestemmes ud fra den oprindelige afleveringsdato. Du pålægges et gebyr per oprindelig afleveringsdato, uanset om du efterfølgende har fornyet flere lån med forskellig afleveringsdato samtidig, så de har fået den samme nye afleveringsdato.
 
Det vil sige, at:

- Hvis du afleverer flere materialer for sent samtidig, som du har lånt på samme dag og som alle sammen havde samme lånetid, bliver du pålagt ét gebyr. 

- Hvis du afleverer flere materialer for sent sammen, der har forskellige afleveringsdatoer, bliver du pålagt et gebyr for hver enkelt afleveringsdato. Så hvis du afleverer materialer med 3 forskellige afleveringsdatoer, bliver du pålagt 3 gebyrer. 

- Hvis du har flere materialer, der er lånt på forskellige datoer, men har fået samme afleveringsdato via en fornyelse, vil du blive pålagt gebyr for hver gruppe af oprindelige afleveringsdatoer som i eksemplet ovenfor med 3 gebyrer. 

Du kan betale dit gebyr på et af bibliotekerne. Her kan du betale med Dankort, Mastercard eller kontanter.
Du kan også betale via bankoverførsel til reg. nr. 4183 kontonr. 16418609 - husk at anføre lånernummer eller regningsnummer. Kontakt biblioteket hvis du er i tvivl.

Satser

Er lånetiden overskredet med Voksne (fra 15 år) Børn
1 - 7 dage 20 kr. 5 kr.
8 - 30 dage 50kr. 20 kr.
mere end 30 dage 200kr. 50 kr.
 

Gebyr-gæld over 200 kr
Hvis du har mere end 200 kr i gebyr-gæld, bliver du midlertidigt blokeret og kan ikke låne på biblioteket. Det kan for eksempel ske, hvis du har fået flere gebyrer, der til sammen er mere end 200 kr. Du kan låne igen, når du har betalt, så du skylder maximalt 180 kr.

Hvis du ødelægger, mister eller ikke afleverer bibliotekets materialer, skal du erstatte dem. Du har som den sidst registrerede låner erstatningspligten, hvis du ikke har gjort opmærksom på en eventuel skade, før du lånte materialet.
 
Erstatningspriser er fastsat af Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune.
Vi modtager ikke privatkøbte materialer som erstatning.

Erstatning af bortkomne materialer
Biblioteket anvender som hovedregel materialets anskaffelsespris, hvis den kendes. Hvis anskaffelsesprisen ikke kendes, pålægges en standardpris afhængig af, hvilken type materiale, der er tale om.
 
Erstatning af ødelagte materialer ved frivillig henvendelse
Hvis du har beskadiget et lånt materiale, opfordrer vi til, at du frivilligt henvender dig ved Informationen for at betale erstatning for materialet.
 
Erstatningspriser ved frivillig henvendelse i forbindelse med ødelagte materialer er:
Materiale Priser 2016
Tillæg for klargøring ved alle materialer 55 kr.
Bøger, dansk/udenlandsk, børn/voksen 150 kr.
Bøger – MagnaPrint 450 kr.
Tidsskrifter, enkelte numre 30 kr.
Musik: CD'ere/ DVD'er/ LP'er /CD'er med DVD  100 kr.
DVD'er 300 kr.
DVD'er, fag 600 kr.
Blu-ray 350 kr.
Spil: Wii, Play, CD-rom, Xbox 300 kr.
Puslespil 200 kr. 
Brætspil 250 kr.
Konsoller, buzzere, mikrofoner 150 kr.
Lydbøger 500 kr.
MP3 450 kr.
Sprogkurser 500 kr.
iPad 4000 kr.
Æsker/cover/bilag alene 10/50/50 kr.

Ansvar
Biblioteket påtager sig intet ansvar, hvis lånte materialer beskadiger dit afspilnings- eller it-udstyr.