Trådløst netværk på biblioteket

På begge biblioteker er der trådløst netværk som du kan bruge til din computer, tablet og smartphone. For at komme på nettet skal du enten logge ind med en kode, du får pr sms, eller du kan få udleveret i gæstelogin i informationen.

Sådan kommer du på netværket

Du kan logge på HvidovreBibliotekernes trådløse netværk med en SMS kode eller med et gæste login.
 
Når du vælger netværket eller åbner en browser på din bærbare pc, tablet eller smartphone, vil du have mulighed for at vælge SMS og derefter indtaste dit telefonnummer, så du kan modtage en kode.
 
Du kan bruge en SMS kode, hvis du har en telefon, der kan modtage SMS beskeder. Har du ikke mulighed for at benytte dig af SMS koden, skal du have et gæste-login. Dette kan du få ved at henvende dig i Informationen på Hovedbiblioteket / i skranken på Avedøre Bibliotek.
 

SMS kode

Hvis du vil bruge SMS kode, skal du gøre følgende:

  1. Vælg dette netværk på din enhed: HVK-Guest
  2. Åben en internet browser, fx Internet Explorer eller Firefox og gå til en af de hjemmesider, du plejer at bruge.
  3. Nu henter browseren login siden. Det kan godt tage lidt tid. Hvis du ikke får vist login siden efter et stykke tid, kan du selv finde den på: hotspot.hvidovre.dk
  4. Tryk på SMS
  5. Indtast dit mobil nummer ud for "Telefonnummer". Det behøver ikke være en smartphone, det skal bare være en mobiltelefon der kan modtage sms.
  6. Vent på SMS'en. Indtast koden i feltet "Engangskode" og tryk på "Log på".
  7. Nu kan du bruge bibliotekets trådløse netværk på enheden

Gæstelogin

Hvis du ikke har en mobil på dig, kan du logge på det trådløse netværk med et gæstelogin.

Du skal henvende dig i Informationen på Hovedbiblioteket / i skranken på Avedøre Bibliotek for at få udleveret et papir med et gæstelogin.

Følg beskrivelsen på papiret for at logge på.

Bemærk

Du har adgang til nettet i 4 timer fra login - du får ikke en advarsel, før du bliver logget af.

HvidovreBibliotekernes trådløse netværk er usikret, og din maskine vil derfor være synlig for andre brugere på netværket. Du er selv ansvarlig for at sikre, at dit udstyr er sikret imod uretmæssig indtrængning.

Vi gør opmærksom på, at din færden på internettet vil kunne spores tilbage til dig. Efter anmodning fra berettiget myndighed skal vi udlevere oplysning herom.

Når du bruger bibliotekets netværk og/eller computere, skal du udvise ansvarlighed og respekt for andre. Søgninger skal holde sig indenfor den gældende lovgivnings rammer, og fremvisning af pornografiske eller voldelige billeder er ikke tilladt. Overtrædelse af reglerne kan føre til bortvisning, og i særligt grove tilfælde kan politiet blive tilkaldt.

Netværket stilles frit til rådighed, men vi kan ikke hjælpe dig med eventuelle tekniske problemer.