• Film (net)

Introduktion til emoji

(2017)
Vi giver dig en introduktion til, hvordan du bruger emojis

Materialets indhold

Få styr på, hvordan du bruger emojis.

Introduktion til emojis

Mange ældre mennesker føler sig ensomme.

Undersøgelser viser, at 45.000 personer over 65 år føler sig ensomme. Det svarer til at 4 % af alle over 65 år savner nogen at være sammen med og føler sig isoleret og udenfor

En smartphone kan ikke kurere ensomhed, men den kan bruges til at vedligholde sociale relationer til venner og familie. Det er helt oplagt at skrive sms’er til sine børnebørn, som elsker at få sms’er fra bedsteforældre.

Det er blevet populært at bruge emojis i sms. Altså små humørikoner.

Din smartphone har et gigantisk udvalg, som du kan indsætte i dine tekstbeskeder.

Du kan endda ændre hudfarve på ikonerne.

Ikonerne kan bruges som erstatning for tekst. Du kan altså udelade at skrive et ord og i stedet indsætte en emoji.

Ikonerne bruges også til at vise, hvilket humør du er i.

På mange måder er emojies et helt nyt sprog som supplerer eller erstatter det eksisterede skriftsprog.

Ansigtsudtryk, mimik og kropssprog kan ikke aflæses, når vi kommunikerer digtalt, og derfor er smileys fantastiske.

Når du skriver emails kan du lave smileys med kolon, bindestreg og parentes

God fornøjelse med at bruge emojis.

Mere på ekurser.nu