• Film (net)

God stil på Facebook

(2021)
Bliv klogere på hvad der er god stil på Facebook

Materialets indhold

Bliv klogere på hvad der er god stil på Facebook (og generelt for sociale medier), så du ikke risikerer at miste eller blive blokeret af dine online-venner.
Hvad kan du tillade dig at skrive og dele offentligt, og hvad bør du måske holde i privaten...

God stil på Facebook

På 3 minutter kan du blive klogere på, hvordan du bør opføre dig på Facebook (og andre sociale medier). God opførsel og god tone bør være en selvfølge, og tænker du ikke over, hvordan du agerer på eks. Facebook, kan du risikere at miste dine virtuelle venner, blive blokeret og lignende.

Mere på ekurser.nu