• Bog

Den indre uro : stress og traume belyst gennem tilknytningsteori, neurovidenskab og mindfulness-psykologi

Giver indsigt i de mange fænomener, der kan være forbundet med tilknytningstraumer: den kroniske livsstress, rastløshed, anspændthed, ulyst, tomhed og ubehag. Viser, at en opvækst med utryghed, skam, tab af tillid og lignende svigt kan bearbejdes og gøres mindre smertefuld gennem terapi
Bedøm dette materiale