Lektørudtalelse

Forfatter: Michael V Jensen

Kort om bogen

Digtsamling, der tager afsæt i fortidens erindringer om en opvækst præget af alkoholisme og misbrug, samt det at forsøge at komme på fode efter flere år med både narkomani, alkoholisme og psykiatriske indlæggelser

Beskrivelse

Digtsamlingen, der er bog nummer to i en planlagt "misbrugstrilogi", har to spor, hvor det ene er barndomserindringer om en opvækst med forfatterens farmor som omdrejningspunkt. Om farmorens og farfarens indbyrdes forhold og i særdeleshed det misbrug som sætter dagsordenen for farmorens og dermed også forfatterens liv. Det andet spor fortæller om forfatterens eget misbrug og den proces det er at forsøge at komme på fode og få en dagligdag til at fungere, med møder med misbrugskonsulenter, psykiatrien mv. Bogens digte fortæller om hvordan en social arv kan være svær at slippe af med og hvordan fortidens mønstre stadig kan definere nutiden

Vurdering

Mikael Josephsen skriver godt, kort og præcist. Digtenes poesi er rammende og der er en fin linje gennem hele digtsamlingen, der både gør den overskuelig og flere steder bevægende at læse. Man får et troværdigt indblik i en misbrugers liv og de kampe det indebærer med mismod, skyld, tvivl og få lyspunkter, samt den tunge bagage fortiden og erindringen kan være

Andre bøger om samme emne

Forfatteren har bl.a. skrevet digtsamlingen Knæk, der er den planlagte trilogis 1. del. I samme boldgade findes Tom Pilegård Olsens Dejlig deprimeret