Lektørudtalelse

Forfatter: Bent Birk Kristensen

Indscannet version af gammel lektørudtalelse

Politisk chefredaktør ved Børsen H.F. bevæger sig her over i en helt anden boldgade end tidligere, hvor han bl.a. har skrevet en Schlüter-biografi og om det danske velfærdsdemokrati.Blekingegadesagen har tydeligvis inspireret H.F. i denne roman, som kan karakteriseres som en spændingsroman. Kort fortalt rummer den en historie om bureauindehaver Gabriel Leth, som pludselig enaften får besøg af en ung pige Iben, der er på flugt fra et bankrøveri. G.L. fatter interesse for hende og sætter sig for at hjælpe hende. I bogens 1. del følger vi så de overvejelser oghandlinger, som flugtplanen sætter igang, hvilket fylder ca. 2/3 af bogen. De 2 sidste dele springer nogle år frem og foregår under og efter omvæltningerne i øst. Her fokuseres på de bagvedliggendemotiver for bankrøveriet, hvor en væsentlig del er en afdækning af de arbejdsmetoder, som sekteriske politiske smågrupperinger arbejder efter. Selvom bogen således kan siges at rumme forholdsvisvelkendte og aktuelle temaer bærer detikke bogen i sig sei v. Den har ikke de store spændingsmomenter, og personerne, og de motiver, der ligger til grund for deres handlinger bliver heller ikkerigtigt vedkommende. Så generelt en hurtigt læst og hurtigt glemt bog

Materialevurdering oprindeligt udarbejdet til bogudgave fra 1993