Takster, gebyrer og erstatninger

Her kan du se gældende regler og takster for lånetider, gebyrer og erstatninger.

Takster

Icon Description

Voksne (fra 15 år) - lånetiden overskredet med:

1-7 dage: 20 kr.
8-30 dage: 50 kr.
mere end 30 dage: 210 kr.

Børn - lånetiden overskredet med:

1-7 dage: 5 kr.
8-30 dage: 20 kr.
mere end 30 dage: 50 kr.

Frister

Icon Description

Forløb og frister ved gebyr

  • Ved gebyr oprettes en faktura med betalingsfrist på 15 bankdage.
  • 7 dage efter fakturaens betalingsfrist udskrives en påmindelse.
  • 1. rykker på 100 kr. udskrives 12 bankdage efter påmindelsen. 
  • 2. rykker på 100 kr.  udskrives 12 bankdage efter 1. rykker.
  • Sagen overdrages til Gældsstyrelsen 15 dage efter udskrivelse af 2. rykker.

Gebyrer

Icon Description

Ved for sent afleverede materialer pålægges der gebyr

Du skal betale gebyr efter gældende takst, hvis du afleverer eller fornyer for sent. Gebyrerne er fastsat af Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune.

Du kan se på hjemmesiden under 'Min konto', om du er blevet pålagt et eller flere gebyrer. Eventuelle rykkergebyrer fremgår ikke på hjemmesiden, men dem vil du kunne få oplyst ved henvendelse til bibliotekerne eller Borgerservice.

Udregning af gebyrer

Afleveringsdatoen og om du er barne- eller voksenlåner, bestemmer gebyrets størrelse ved for sen aflevering.

Antallet af gebyrer bestemmes ud fra seneste udlåns- eller fornyelsesdato. Lån med forskellige oprindelige udlånsdatoer, der er fornyet på samme tidspunkt, betragtes som havende samme udlånsperiode og udløser derfor kun et gebyr.

Betaling af gebyrer

Icon Description

Faktura ved for sent aflevering

Når du afleverer et eller flere materialer for sent, vil du modtage en faktura i din digitale postkasse, eller per brev, hvis du er fritaget for Digital Post.
Hvis den rettidige afleveringsdato overskrides med mere end 30 dage, vil din faktura indeholde både et gebyr og en erstatningspris. Du kan læse mere om erstatninger længere nede på siden.

Betaling

Du kan enten betale dit gebyr via din faktura med bankoverførsel eller betale på et af bibliotekerne. Her kan du betale med Dankort, Mastercard eller kontanter.

Erstatninger

Icon Description

Ødelagte, mistede eller ikke afleverede biblioteks materialer

Hvis du ødelægger, mister eller ikke afleverer bibliotekets materialer, skal du erstatte dem. Du har som den sidst registrerede låner erstatningspligten, hvis du ikke har gjort opmærksom på en eventuel skade, før du lånte materialet.

Erstatningspriser er fastsat af Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune.

Vi modtager ikke privatkøbte materialer som erstatning.

Biblioteket anvender som hovedregel materialets anskaffelsespris, hvis den kendes. Hvis anskaffelsesprisen ikke kendes, pålægges en standardpris afhængig af, hvilken type materiale, der er tale om.

Finder du det bortkomne materiale indenfor 30 dage efter betaling, kan du aflevere det personligt på bibliotekerne. Hvis materialet er i god stand, kan erstatningsprisen godskrives, men du vil stadig skulle betale gebyret for for sen aflevering.

Gebyr-gæld over 200 kr

Icon Description

Midlertidig blokering

Hvis du har mere end 200 kr. i gebyr-gæld, bliver du midlertidigt blokeret og kan ikke låne på biblioteket. Det kan for eksempel ske, hvis du har fået flere gebyrer, der til sammen er mere end 200 kr. 

Du kan låne igen, når du har betalt, så du skylder maximalt 180 kr., men hvis du ikke betaler det fulde beløb, vil du blive pålagt rykkergebyrer og din gæld vil blive oversendt til Gældsstyrelsen.