Trådløst netværk på biblioteket

På begge biblioteker er der trådløst netværk, som du kan bruge til din computer, tablet og smartphone.

For at komme på nettet skal du enten logge ind med en kode, du får pr. sms, eller du kan få udleveret et gæstelogin i Informationen.

Sådan kommer du på netværket

Du kan logge på HvidovreBibliotekernes trådløse netværk med en sms-kode eller med et gæstelogin.

Når du vælger netværket eller åbner en browser på din bærbare pc, tablet eller smartphone, vil du have mulighed for at vælge sms. Når du indtaster dit mobilnummer, modtager du en kode, du kan logge på med.

Har du ikke mulighed for at benytte dig af sms-koden, skal du have et gæste-login. Dette kan du få ved at henvende dig i Informationen på Hovedbiblioteket eller Avedøre Bibliotek og Kulturhus.

Sms-kode

Hvis du vil bruge sms-kode, skal du gøre følgende:

  • Vælg dette netværk på din enhed: HVK-Guest
  • Åben en internet-browser, fx Internet Explorer eller Firefox og gå til en af de hjemmesider, du plejer at bruge.
  • Nu henter browseren loginsiden. Det kan godt tage lidt tid. Hvis du ikke får vist loginsiden efter et stykke tid, kan du selv finde den på: hotspot.hvidovre.dk
  • Tryk på SMS.
  • Indtast dit mobilnummer ud for "Telefonnummer". Det behøver ikke være en smartphone, det skal bare være en mobiltelefon, der kan modtage sms.
  • Vent på sms'en. Indtast koden i feltet "Engangskode" og tryk på "Log på".
  • Nu kan du bruge bibliotekets trådløse netværk på enheden.
  • Gæstelogin
  • Hvis du ikke har en mobil på dig, kan du logge på det trådløse netværk med et gæstelogin.

Du skal henvende dig i Informationen på Hovedbiblioteket eller Avedøre Bibliotek og Kulturhus, for at få udleveret et gæstelogin.

Følg beskrivelsen på papiret for at logge på.

Bemærk

Du har adgang til nettet til klokken 23.59 fra logintidspunktet - du får ikke en advarsel, før du bliver logget af.

HvidovreBibliotekernes trådløse netværk er usikret og din maskine vil derfor være synlig for andre brugere på netværket. Du er selv ansvarlig for at sikre, at dit udstyr er sikret imod uretmæssig indtrængning.

Vi gør opmærksom på, at din færden på internettet vil kunne spores tilbage til dig. Efter anmodning fra berettiget myndighed skal vi udlevere oplysning herom.

Når du bruger bibliotekets netværk og/eller computere, skal du udvise ansvarlighed og respekt for andre. Søgninger skal holde sig indenfor den gældende lovgivnings rammer, og fremvisning af pornografiske eller voldelige billeder er ikke tilladt. Overtrædelse af reglerne kan føre til bortvisning og i særligt grove tilfælde kan politiet blive tilkaldt.

Biblioteket er pga. sikkerhedshensyn nu begyndt at blokere hjemmesider og opslag på nettet, som er vurderet upålidelige eller skadelige af vores sikkerhedsleverandør. Hvis der forsøges at tilgå blokeret materiale, vil du få en meddelelse om at systemet har blokeret dit opslag.

Netværket stilles frit til rådighed, men vi kan ikke hjælpe dig med eventuelle tekniske problemer.