Faktalink

Faktalink er god, når du skal arbejde med et bestemt emne. Her kan du søge på tekster om forskellige emner: fx. anoreksi, bander, børnearbejde og meget mere.

Sådan gør du

For at læse artikler på Faktalink skal du logge på med dit cpr- eller lånernummer og din bibliotekspinkode. Du finder den orange loginboks til højre på artikelsiden på Faktalink.

Faktalink er et elektronisk tidsskrift, der giver en introduktion og uddybende information om aktuelle, klassiske og komplicerede emner, links til videre læsning på nettet samt henvisninger til fx artikler, bøger, illustrationer, tv- og radioindslag m.m. 

Emnerne belyses fra ud fra en faglig, analyserende og alsidig vinkel som også indeholder debat og perspektivering

Målgruppe

Faktalink henvender sig til en meget bred målgruppe, og opbygningen af sitet betyder at man kan bruge artiklerne på mange forskellige niveauer. Jo længere man kommer ind i artiklen, jo mere kræver det af brugeren.
I praksis betyder det at Faktalink er arbejdsredskab for folkeskolens ældste klasser, gymnasielever, lærere og bibliotekarer samt studerende, journalister og researchere der har behov for at sætte sig ind i et emne og få kendskab til relevant litteratur og information om det. 

---

Kræver bibliotekslogin, at du bor i Hvidovre Kommune, og at du er indmeldt som låner på HvidovreBibliotekerne.