Kunstindeks Danmark + Weilbachs kunstnerleksikon

Adgang
Online med login - cpr nummer og pinkode
Vil du vide noget om en kunstner, et kunstværk, et museum eller en kunstart, så er Kunstindeks Danmark og Weilbachs Kunstnerleksikon et rigtig godt sted at starte.

*******

Hjemmeside fra Kultursturelsen, der henvender sig både til professionelle og private brugere, der søger oplysninger om danske kunstnere samt danske og udenlandske kunstværker på danske museer.

Hjemmesiden rummer Kunstindeks Danmark, som er det centrale register over kunstværker og kunstnere i danske statslige og statsanerkendte museers samlinger. Museernes oplysninger om kunstnerne bliver suppleret med informationer fra den digitale udgave af Weilbach Dansk Kunstnerleksikon (4. udg.), som også ligger på hjemmesiden.

På hjemmesiden kan du søge på kunstner, kunstværk, museum og kunstart, og inden for hver kategori er der mulighed for at specificere søgningen.  Der er gengivelse af udvalgte Referenceværker.