Lånetider, gebyrer og erstatninger

21.07.20
Her kan du se gældende regler og satser for lånetider, gebyrer og erstatninger.

Eget ansvar | Lånetider og din status | sms, mail og app'en Biblioteket | Forny | Fornyelse og fjernlån | Afhentning af reserveringer | Gebyr | Erstatning

Eget ansvar

Når du låner et materiale på vores automater, kan du på skærmen og kvitteringen se, hvornår du skal aflevere lånet.

Det er dit eget ansvar at huske at aflevere dine lån, også selvom du tilmelder dig sms- eller e-mailbeskeder.

Hvis du ikke afleverer til tiden skal du betale et gebyr og efter 30 dage også en erstatning. Afleverer du materialet i god stand, skal du kun betale gebyrerne. Afleveringskvitteringen er din dokumentation for at have afleveret de lånte materialer. Kontrollér ved aflevering, at alle materialer er korrekt registreret og står på din kvittering. 

Biblioteket påtager sig intet ansvar, hvis lånte materialer beskadiger dit afspilnings- eller it-udstyr.

Lånetider og din status

Alle dine lån skal registreres i bibliotekets it-system, inden du forlader biblioteket. Bibliotekets materialer er tyverisikrede.
Du kan altid se på din kvittering, hvornår materialet skal afleveres.
Du kan også se din lånerstatus på HvidovreBibliotekernes hjemmeside. Din lånerstatus viser, hvornår du skal aflevere materialerne, hvilke materialer du har reserveret/bestilt og det mellemværende, du eventuelt har med biblioteket. 

Sms, mail og app'en Biblioteket

Når du tilføjer dit mobilnummer eller din e-mail adresse til din brugerprofil enten på hjemmesiden eller ved henvendelse i Informationen, vil du få besked på sms og e-mail om reserveringer og du vil få en påmindelse, når der er 3 dage til et materiale skal afleveres. Benytter du vores app Biblioteket kan du vælge at modtage notifikationer og få påmindelser om afleveringsdatoer. Fejl på påmindelsesservicen fratager dig ikke ansvar for at aflevere lånte materialer til tiden.

Forny

Hvis materialet ikke er bestilt af andre, kan alle lån som hovedregel fornys – på biblioteket, ved at ringe til (i den betjente åbningstid) på 3639 2000, via app’en Biblioteket eller på hvidovrebib.dk.

 • Du kan forny dit lån på biblioteket, på bibliotekets hjemmeside, app'en Biblioteket eller pr. telefon.
   
 • Du kan forny et materiale 3 gange, så længe materialet ikke er reserveret af en anden. NB! hvis du fx fornyer 3 gange lige efter hinanden vil lånetiden i alt kun være en måned.
   
 • Du kan forny materialer selv efter lånetiden er overskredet, så længe det pågældende materiale ikke er reserveret.
   
 • Ved telefonfornyelser og fornyelser via hvidovrebib.dk får du ikke en kvittering, og bibliotekssystemets registrering gælder. 
   
 • Fornyelse kan ske på begge bibliotekerne – ikke kun der, hvor materialet er lånt. 

Fornyelse af fjernlån

Hvis vi har skaffet et materiale hjem til dig fra et andet bibliotek, kan du i nogle tilfælde forny det på biblioteket, det afhænger af ejerkommunen.
NB du skal være opmærksom på, hvis du forsøger at forny et fjernlån, der ikke kan fornyes, SKAL du aflevere materialet inden for 5 dage UANSET den oprindelige afleveringsdato. Vent derfor med at forny fjernlån til din lånetid er ved at udløbe.

Afhentning af reserveringer

Reserveringer skal hentes inden for 6 åbningsdage.

Gebyr

Du skal betale gebyr efter gældende takst, hvis du afleverer for sent. Gebyrerne er fastsat af Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune.

Du kan se på hjemmesiden under 'Min konto', om du er blevet pålagt et eller flere gebyrer. Du kan også spørge i Informationen.
Det er afleveringsdatoen og om du er barne- eller voksenlåner, der bestemmer gebyrets størrelse ved for sen aflevering.

Antallet af gebyrer bestemmes ud fra seneste udlåns- eller fornyelsesdato. Lån med forskellige oprindelige udlånsdatoer, der er fornyet på samme tidspunkt, betragtes som havende samme udlånsperiode og udløser derfor kun et gebyr.

Du kan betale dit gebyr på et af bibliotekerne. Her kan du betale med Dankort, Mastercard eller kontanter.
Du kan også betale via bankoverførsel til reg. nr. 7134 kontonr. 1078245 - husk at anføre lånernummer eller regningsnummer. Kontakt biblioteket, hvis du er i tvivl.

Satser

Voksne (fra 15 år) - lånetiden overskrevet med:

1-7 dage: 20 kr.
8-30 dage: 50 kr.
mere end 30 dage: 205 kr.

Børn - lånetiden overskrevet med:

1-7 dage: 5 kr.
8-30 dage: 20 kr.
mere end 30 dage: 50 kr.

Gebyr-gæld over 200 kr.

Hvis du har mere end 200 kr i gebyr-gæld, bliver du midlertidigt blokeret og kan ikke låne på biblioteket. Det kan for eksempel ske, hvis du har fået flere gebyrer, der til sammen er mere end 200 kr. Du kan låne igen, når du har betalt, så du skylder maximalt 180 kr.

Erstatning

Hvis du ødelægger, mister eller ikke afleverer bibliotekets materialer, skal du erstatte dem. Du har som den sidst registrerede låner erstatningspligten, hvis du ikke har gjort opmærksom på en eventuel skade, før du lånte materialet.

Erstatningspriser er fastsat af Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune.

Vi modtager ikke privatkøbte materialer som erstatning.

Erstatning af bortkomne materialer

Biblioteket anvender som hovedregel materialets anskaffelsespris, hvis den kendes. Hvis anskaffelsesprisen ikke kendes, pålægges en standardpris afhængig af, hvilken type materiale, der er tale om.

Erstatning af ødelagte materialer ved frivillig henvendelse

Hvis du har beskadiget et lånt materiale, opfordrer vi til, at du frivilligt henvender dig ved Informationen for at betale erstatning for materialet.

Erstatningspriser ved frivillig henvendelse i forbindelse med ødelagte materialer er:

 • Tillæg for klargøring ved alle materialer: 55 kr.
   
 • Bøger, dansk/udenlandsk, børn/voksen: 150 kr.
 • Bøger, Magnaprint: 450 kr.
 • Tidsskrifter, enkelte numre: 30 kr.
 • Musik: CD'ere/ DVD'er/ LP'er /CD'er med DVD: 100 kr.
 • DVD'er: 300 kr.
 • DVD'er, fag: 600 kr.
 • Blu-ray: 350 kr.
 • Spil: Wii, Play, CD-rom, Xbox: 300 kr.
 • Puslespil: 200 kr. 
 • Brætspil: 250 kr.
 • Konsoller, buzzere, mikrofoner: 150 kr.
 • Lydbøger: 500 kr.
 • MP3: 450 kr.
 • Sprogkurser: 500 kr.
 • iPad: 4000 kr.
 • Æsker/cover/bilag alene: 10/50/50 kr.