Litteraturens Verden

Adgang
Online
Lit­te­ra­turens Verden giver mulighed for at gå i dybden med nogle af verdenslitteraturens største værker.

*******

Lit­te­ra­turens Verden giver en krono­logisk og genremæssig gennem­gang af verdens lit­te­ra­turhistorie fra old­tid­ens Ægypten, Meso­po­tamien samt antik græsk og romersk lit­te­ra­tur. Herefter følger mid­del­al­de­ren, re­næss­anc­en, op­lys­nings­ti­den, romantikken og frem til moderne tid.