Dansk dramatik til alle

29.02.24
Udvalgte dele af Det Kgl. Biblioteks Teatersamling er digitaliseret og frit tilgængeligt for alle. Det omfatter både nyere teatermanuskripter fra Dr. Dante og ældre mere klassiske værker, der er upubliceret.

I Danmark har der ikke været bred tradition for at publicere teaterstykker. Derfor er mange af de stykker der er blevet opført på de danske scener gennem de sidste 300 år, kun blevet opført enkelte gange og har ligeledes ikke været tilgængelige for den brede befolkning.

I Det Kgl. Biblioteks samling findes Det Kongelige Teaters Sufflørarkiv med i alt 971 sufflørbøger med nogle af de ældste danske opførte upublicerede dramatiske værker, der dækker perioden 1723-1927.
En sufflørbog bruges af sufflører til at hjælpe skuespillere på scenen videre, hvis de er gået i stå i fremførelsen. Sufflørens bog indeholder hele skuespilteksten med samtlige replikker til alle roller, tekstrettelser og nogle gange skuespillets arrangement.
Digitaliseringen omfatter manuskripter fra Sufflørarkivet frem til 1800 såvel som nyere manuskripter som f.eks. Dr. Dante.

Samlet er 800 manuskripter nu frit tilgængelig for alle interesserede, og der vil i 2024 og i fremtiden blive digitaliseret endnu flere.

Oprindeligt skrevet af ani, Herning Bibliotekerne.