Kvinder låner bøger på biblioteket

Se hvad det nye bibliotekssystem betyder for dig

Her kan du se, hvilke ændringer og fejl, du kan komme ud for på grund af vores nye it-system, Cicero, som landets kommuner har fået udviklet i fællesskab, og som HvidovreBibliotekerne tog i brug d. 10. marts

Der vil i et stykke tid efter skiftet til det nye it-system være ting, der ikke er helt på plads, ligesom personalet lige skal vænne sig til et helt nyt it-arbejdsredskab.

Du kan se alle ændringer og kendte fejl længere nede på denne side.

Vi beklager de gener, der måtte opstå, og beder om forståelse for den vanskelige proces, det er at skifte et centralt it-system. 

Ændringer

Med det nye bibliotekssystem er der nogle af vores procedurer, der har ændret sig:

Interesseperiode
Når du reserverer noget på hjemmesiden, får reserveringen automatisk med en interesseperiode på 180 dage. Når interesseperioden nærmer sig sin afslutning, får du besked om, at reserveringen vil blive slettet, med mindre du på hjemmesiden eller på biblioteket forlænger interesseperioden. Ved interesseperiodens udløb slettes reserveringen, og hvis du opretter reserveringen igen, kommer du bagerst i køen.

Antal fornyelser
Du kan kun forny et lån 3 gange, herefter skal det afleveres på biblioteket. Hvis der ikke er reservationer på det, når du afleverer, kan du herefter låne det igen. 

Fornyelse af lån fra andre kommuners biblioteker
Hvis vi har skaffet et lån hjem til dig fra en anden kommunes biblioteker (et fjernlån), kan du forny det hjemmefra via hjemmesiden med forbehold for, at fornyelsen efterfølgende kan blive afvist af den kommune, som ejer materialet. 

Hvis fornyelse afvises, skal fjernlån afleveres indenfor 7 dage
Hvis du forsøger at forny et fjernlån, og fornyelsen efterfølgende afvises af den kommune, der ejer materialet, skal materialet afleveres indenfor 7 dage. Du vil få besked på email og/eller sms om, at materialet skal afleveres, hvis du har oplyst din email/sms nr.

Lånehistorik
Fremover kan bibliotekspersonalet slå op, hvilke beskeder der er sendt til dig – titlerne på de materialer, som beskederne handler om, vil kun fremgå for de seneste 30 dage. Bibliotekspersonalet kan også slå op, hvad du har afleveret de seneste 30 dage.

Blokering
Erstatninger tæller ikke længere med i beløbsgrænsen for blokering. Du vil kun blive blokeret, hvis du har gebyrer, der samlet oversiger 200,- kr. Du vil blive varslet om, at du vil blive blokeret, 7 dage inden blokeringen træder i kraft. Du kan låne igen, når du har betalt, så du skylder maximalt 180 kr. i gebyrer.

Antal gebyrer
Antallet af gebyrer bestemmes ud fra den OPRINDELIGE afleveringsdato. Du pålægges 1 gebyr per oprindelig afleveringsdato, uanset om du efterfølgende har fornyet flere lån med forskellig afleveringsdato samtidig, så de har fået den samme nye afleveringsdato.
Hvis du afleverer flere materialer  for sent samtidig, som du har lånt på samme dag og som alle sammen havde samme lånetid, bliver du pålagt 1 gebyr.
Hvis du afleverer flere materialer for sent sammen, der har forskellige afleveringsdatoer, bliver du pålagt et gebyr for hver enkelt afleveringsdato. Så hvis du afleverer materialer med 3 forskellige afleveringsdatoer, bliver du pålagt 3 gebyrer. 
Hvis du afleverer flere materialer for sent, der er lånt på forskellige datoer, men som har fået samme afleveringsdato via en fornyelse, vil der blive tilskrevet gebyr for hver gruppe af OPRINDELIGE afleveringssdatoer som i eksemplet ovenfor med 3 gebyrer. 

Nyeste nummer af blade kan reserveres
Nu kan du reservere det nyeste nummer af et blad, så snart vi modtager det. Du kan ikke låne det nyeste nummer med hjem, det skal du læse på biblioteket.  Men så snart der udkommer et nyt nummer af bladet, og det næstnyeste dermed må lånes med hjem, opfylder vi de reserveringer på nummeret, som er blevet oprettet, mens det var helt nyt.

Fejl

På nuværende tidspunkt er der nogle kendte fejl i systemet. Det drejer sig om: 

Manglende ophævelse af blokering
Hvis du var blokeret den 8. marts, er det ikke sikkert, at du automatisk bliver af-blokeret, når du betaler dig under 180 kr. Det sker på grund af forskelle i det gamle og det nye system. Hvis du har betalt dine gebyrer ned under 180 kr, og stadig er blokeret, skal du henvende dig til biblioteket og bede personalet om at af-blokere dig.

I lånoversigten står der "Titlen er ikke tilgængelig"
Du vil måske komme ud for, at du ikke se kan se titlen på dine lån i lånoversigt på hjemmesiden. I stedet kan der stå ”Titlen er ikke tilgængelig". Det har ikke nogen betydning for lånet, og hvis du har brug for at vide, hvilket lån der er tale om, kan du  sammenligne materialenummeret på hjemmesiden med tallet på bibliotekets hvide klistermærke på de materialer, du har lånt. Du kan også kontakte os og fortælle os materialenummeret, så kan vi slå op, hvad det er for en titel.
Der arbejdes på en udbedring. Tidshorisont kendes ikke. 

Fejl ved reservering af titler med placering "pt. væk"
Når en bog er væk, fx fordi en låner ikke kan finde den eller den er til reparation, vil der i området "Se hvor materialet er hjemme" stå "pt. væk". På materialet er der imidlertid en reserver-knap, der kan få én til at tro, at materialet kan reserveres. Det kan det ikke, fordi vi ikke ved, hvornår materialet dukker op. Hvis du prøver at reservere det, vil du derfor få følgende fejlbesked: "Der er gået noget galt med din reservering. Prøv venligst igen senere eller kontakt biblioteket."
Der arbejdes på en udbedring. Tidshorisont kendes ikke. 

Rækkefølge af tidsskriftnumre er ulogisk
Når du søger et tidsskrift frem og åbner en årgang ud for at se, hvad der er af numre i årgangen, står numrene i en vilkårlig rækkefølge.
Der arbejdes på en udbedring. Tidshorisont kendes ikke. 

Reservering af blade i "Biblioteket" appen giver fejl
Der er en fejl i "Biblioteket" appen, der gør, at du ikke kan reservere ugeblade, magasiner og tidsskrifter i appen.
Når du finder et blad i appen, fx "Søndag", kan du først vælge årgang, fx 2017, og derefter kommer årgangens numre, fx 01, 02, 03 og 04 frem. Ud for hver er der en reserveringsknap, men hvis du trykker på knappen, får du besked om, at ”Reserveringen kunne ikke gennemføres”. Indtil fejlen er løst, kan du bruge hjemmesiden til at reservere ugeblade, magasiner og tidsskrifter.
Der arbejdes på en udbedring. Tidshorisont kendes ikke. 

Placering af musikken  fremgår ikke
HvidovreBibliotekernes musik står opstillet efter Danske Biblioteksmediers musikkoder. Men desværre kan disse koder ikke ses på hjemmesiden - i stedet ser det ud som om, musikken er placeret under et tal, fx 78.794:5. Dette er ikke korrekt.
Der arbejdes på en udbedring. Tidshorisont kendes ikke. 

 

Løste fejl

Ingen login med nemID
Du kan ikke logge ind med nemID på hjemmesiden.
Fejlen blev løst d. 16/3 2017.

Biblioteket appen virker ikke
Du kan for øjeblikket ikke logge ind i Biblioteket appen. 
Fejlen blev løst d. 13/3 2017.

Børn kan låne film selvom de er under aldersgrænsen
Børn kan låne film, selvom de er under filmens aldersgrænse.
Fejlen blev løst d. 10/3 2017

Reserveringskø vises ikke på materiale
Når du er inde på en titel, fx en bog, kan du for øjeblikket ikke se, hvor mange reserveringer der er på titlen. Når du reserverer en titel, får du oplyst, hvad nummer du er i reserveringskøen, og du kan altid følge med i, hvad nummer du er i køen, i din reserveringsoversigt under "Min konto".
Fejlen blev løst d. 7/6 2017

Ingen links til avisanmeldelser
Vi har desværre været nødt til igen at fjerne links til avisanmeldelser fra materialerne. Der er stadig links til lektøranmeldelser, Litteratursiden, forlagsbeskrivelser og Forfatterweb. 
Fejlen blev løst d. 7/6 2017.

Reservation af nyeste tidsskriftnummer fejler
Som noget nyt kan du reservere det nyeste nummer af et blad, så snart vi modtager det. Hvis du oplever, at du ikke kan reservere det nyeste nummer af et blad, bedes du derfor kontakte os, så vi kan få rettet fejlen og gøre det muligt for dig at reservere nummeret.
Fejlen blev løst d. 7/6 2017

Ingen brugeroprettelse med nemID
Du kan ikke oprette dig som ny bruger af bibliotekerne med nemID på hjemmesiden.
Fejlen blev løst d. 7/6 2017.

 

Mere om det nye it system

It-systemet, som blev skiftet d. 8.-10. marts, er helt centralt for alt fra indkøb af materialer til udlån og aflevering. Det gamle it-system havde HvidovreBibliotekerne anvendt i ca. 20 år.

Hvidovres folkeskoler har også taget det nye bibliotekssystem i brug på deres pædagogiske læringscentre.